Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb P.H.U. "Asmir", nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

3. Zatwierdzając lub przesyłając e-mailem zamówienie Klient zgadza się na przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w zamówieniu danych przez Sklep Internetowy w celach administracyjnych, służących realizacji zamówienia, rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Ponadto w przypadku podania danych osobowych Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez P.H.U. "Asmir".